top of page
  • Foto van schrijvercarl

Maak naschools sporten in nieuwe Hasp-O-sporthal mogelijk

Bijgewerkt op: 15 mei 2023

Twee voormalige sportschepenen vragen dat de sporthal van de recent ingehuldigde school Hasp-O-Centrum na de schooluren kan worden gedeeld met Truiense clubs, verenigingen en buurtwerkingen. Nijssens en Vangrieken roepen de stad Sint-Truiden op om snel werk te maken van een gebruiksovereenkomst en gelijkaardige regeling zoals eerder ook gebeurde met de sporthal van het GO! in de Jodenstraat.
Steeds tekort aan indoor sportruimte

Door de drempel om aan sport te doen zo laag mogelijk te maken, willen we kinderen en jongeren aan het bewegen krijgen. Dat is goed voor sportieve en motorische ontplooiing en leidt tot een gezonde en actieve levensstijl, ook op latere leeftijd. Zo luidt het motto van elk lokaal en bovenlokaal sportbeleid. Hiervoor is fysieke sportruimte, zowel indoor als outdoor, nodig. Daar knelt nu net het schoentje. Ook in Sint-Truiden is er een permanente vraag naar meer indoor sportruimte.

“De nieuwe schoolsite aan de Fabriekstraat met een uitgeruste sporthal biedt hier mogelijkheden als die naschools zou kunnen worden opengesteld. De ligging van de site is goed omdat ze de verbinding legt tussen de binnenstad met Nieuw-Sint-Truiden, Wilderen, Gorsem en Duras. Daarnaast is de zone in volle ontwikkeling en staan er nog bijkomende woonprojecten rondom op stapel. De nood aan indoor sport- en recreatieruimte zal in deze buurt alleen maar toenemen,” geven oud-sportschepenen Vangrieken en Nijssens aan.


Stad als initiatiefnemer en organisator De nieuwe Hasp-O sporthal na de schooluren ter beschikking stellen van clubs of verenigingen kadert in het concept ‘brede school’ van de stad. Zo worden scholen ook na de schooluren ontmoetingsplekken voor recreanten, buurtbewoners en verenigingen. Door deze relatief goedkope ingreep kan de stad haar sportieve infrastructuurcapaciteit enorm opdrijven.

Dit betekent een win voor de verenigingen want zij kampen minder met plaatsgebrek, maar ook een win voor de scholen aangezien zij huurinkomsten kunnen halen uit hun zaal en algemene verwarmings- en onderhoudskosten kunnen drukken. De stad moet daarenboven haar taak als initiatiefnemer en organisator opnemen voor het verdelen van de sporturen in de sporthal na schooltijd. De Sportdienst doet dit nu ook al voor de sporthal van het GO! in de Jodenstraat. Op die manier kan ook de nieuwe Hasp-O-sporthal worden betrokken in het stedelijk sportaanbod.


Duidelijke vergoeding en gebruikersovereenkomst

Het spreekt voor zich dat de stad een duidelijke gebruikersovereenkomst maakt met het schoolbestuur en de directie omtrent kosten, lasten, mogelijke schade onderhoud en gebruik. Daarnaast zal er ook een jaarlijkse vergoeding moeten worden voorzien voor verwarming, elektriciteit en parkeren. Dit is trouwens ook gebeurd voor de sporthal aan de Jodenstraat van het GO! waar bovendien ook infrastructurele kosten werden betaald door de stad. (relighting, sportvloer…) Het onderwijsdecreet is trouwens duidelijk en stelt dat als onze stad investeert in het ene onderwijsnet, hetzelfde moet gebeuren naar het andere net.

"wie kiest voor sport, die wint altijd"

Raadsleden Nijssens en Vangrieken vragen daarom dat de huidige Schepen van Sport en het schepencollege hun verantwoordelijkheid nemen en hiervoor nu een budgetwijziging voorzien. “Voor 2023 zal dit zelfs budgetair beperkt zijn als we vanaf eind augustus 2023, de start van het nieuwe sportseizoen, van start willen gaan. Op die manier zorgen zowel stadsbestuur als schoolbestuur ervoor dat sportclubs, sporters en verenigingen meer ruimte krijgen in onze stad om te bewegen en te recreëren. Want wie kiest voor sport, die wint altijd.” besluiten Johnny en Carl in koor!

117 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page