top of page
  • Foto van schrijvereduard

04/2013 Sint-Truiden ondertekent gezondheidscharter

Op voorstel van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen ondertekende Sint-Truiden, samen met 117 andere Vlaamse steden en gemeenten op 23 april 2013 een gezondheidscharter.“Deze ondertekening is een uitvoering van ons bestuursakkoord. We willen in de komende jaren specifiek inzetten op thema’s zoals verslaving, diabetes, kankerpreventie en -ondersteuning en voldoende beweging. Zo werd sport en gezondheid bewust geclusterd bij eenzelfde schepen. Sint-Truiden wil meer werk maken van gezondheid en wil dat de burger zich goed in z’n vel voelt. De ondertekening van dit charter is het startschot voor een nieuw lokaal gezondheidsbeleid. Gezonde Truienaars maken immers gelukkige Truienaars!”, besluit schepen van sport en gezondheid Carl Nijssens

3 weergaven0 opmerkingen
bottom of page