top of page
  • Foto van schrijvereduard

02/2017 Geen risico: alle kankerverwekkende rubberkorrels uit onze kunstgrasvalden!

Na onderzoek, dat de stad zelf liet uitvoeren in 2016 en meerdere geluiden dat de rubberkorrels niet zo onschadelijk zouden zijn voor de volksgezondheid, besloot de stad geen risico te nemen en ze te laten verwijderen. Een uitvoerig bestek werd opgesteld, alternatieven onderzocht, onderhandelingen opgestart en een firma werd gegund. De werken zijn eindelijk gestart.Verschillende berichten in de media over mogelijk kankerverwekkende stoffen in het rubbergranulaat en vragen van ongeruste ouders, lagen mee aan de basis van de beslissing de korrels te verwijderen. Ons eigen onderzoek bevestigde de aanwezigheid van de gevreesde PAK’s, we wilden geen risico nemen. (verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen) 

“Eerder dit jaar beloofden we dat we alle rubberkorrels van onze stedelijke kunstgrasvelden zouden weren. We wilden geen risico nemen met de gezondheid van onze sporters en kinderen die hier zo vaak op komen trainen. Nu vullen we het kunstgras met natuurlijke materialen zoals kurk en zand.”, zegt schepen Carl Nijssens die zowel voor Sport als Volksgezondheid bevoegd is. Het gaat in concreto over het veld van Nieuw-Sint-Truiden en dat van Zepperen. We namen als eerste stad in Vlaanderen de drastische beslissing om rubberkorrels te weren op onze velden en te vervangen. Met de gezondheid van onze sporters en kinderen gaan we niet lichtzinnig om! Hiervoor werd extra budget gezocht van 300.000 euro en werd een uitgebreid bestek opgesteld dat garanties moest bieden naar procedure, gebruikte materialen en de beperking van gezondheidsrisico’s. Sint-Truiden vervult nog steeds een pioniersrol in dit verhaal.

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page